Rozpis

Stiahnúť v PDF

38. ročník

Usporiadateľ: Obec Kysak KOB Kysak
Termín pretekov:

10. apríl 2022 - nedeľa

Kategórie a dĺžky tratí:

BHD – trať 21,0975 km (prevýšenie 30m) je úradne premeraná a trasa vedie od Obecného úradu v Kysaku smer Veľká Lodina – Malá Lodina a späť.

Muži 18 - 39 rokov (rok nar. 2004 - 1983) M - A

Muži 40 - 49 roční (rok nar. 1982 - 1973) M - B

Muži 50 - 59 roční (rok nar. 1972 - 1963) M - C

Muži 60 - 69 roční (rok nar. 1962 - 1953) M – D

Muži 70 a viacroční (rok nar. 1952 a skôr) M – E

Ženy 18 - 39 rokov (rok nar. 2004 - 1983) Ž - F

Ženy   40 - 49 ročné (rok nar. 1982 - 1973) Ž - G

Ženy   50 - 59 ročné (rok nar. 1972 - 1963) Ž - H

Ženy   60 a viacročné (rok nar. 1962 a skôr) Ž – I

 

Memoriál Rudolfa Dindu - 5 km

14 roční a starší (rok narodenia 2008 a skôr)

Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii môže usporiadateľ kategóriu zlúčiť s mladšou vekovou kategóriou.

Pretekár bude vyhodnotený iba v tej jedinej kategórii,

do ktorej sa prihlásil.

 

Preteky detských kategórií :

 

Kategória

Rok narodenia

Vek

Trať

1

 D 1

Dievčatá

2018 a mladšie

4 roky a menej

50m

2

 Ch 1

Chlapci

2018 a mladší

4 roky a menej

50m

3

 D 2

Dievčatá

2017 – 2015

5-7 rokov

100m

4

 Ch 2

Chlapci

2017 – 2015

5-7 rokov

100m

5

D 3

Dievčatá

2014 – 2013

8-9 rokov

200m

6

Ch 3

Chlapci

2014 – 2013

8-9 rokov

200m

7

D 4

Dievčatá

2012 – 2011

10-11 rokov

300m

8

Ch 4

Chlapci

2012 – 2011

10-11 rokov

400m

9

D 5

Mladšie žiačky

2010 – 2009

12-13 rokov

500m

10

Ch 5

Mladší žiaci

2010 – 2009

12-13 rokov

600m

11

D 6

Staršie žiačky

2008 – 2007

14-15 rokov

600m

12

Ch 6

Starší žiaci

2008 – 2007

14-15 rokov

800m

13

D 7

Dorastenky

2006 – 2005

16-17-rokov

800m

14

Ch 7

Dorastenci

2006 – 2005

16-17 rokov

1000m

 

Časový harmonogram : 11:45 –13:15 prezentácia pretekárov v budove OcÚ Kysak

13:50 - otvorenie preteku BHD

14:00 - štart BHD hlavné kategórie

14:05 - štart Memoriálu Rudolfa Dindu

14:10 –14:50 preteky detských kategórií

15:30 – vyhlásenie výsledkov detských kateg. a MRD

16:45 - vyhlásenie výsledkov 38. ročníka BHD

Občerstvenie: na trati každých 5 km (iontový nápoj, čaj, voda), v cieli čaj, teplé jedlo, pivo alebo malinovka

Pre účastníkov Memoriálu R.Dindu v cieli čaj, teplé jedlo, pivo alebo malinovka.

Štartovné: 10,00 € – účastníci polmaratónu BHD, kat. Muži nad 60 rokov a kat. Ženy nad 60 rokov – 6,00 €, Memoriál R. Dindu – 8,00 €, nad 60 r.- 6, 00 €, detské kategórie štartovné neplatia.

Prihlášky: cez prihlasovací formulár BHD alebo výnimočne* priamo na prezentácií v deň preteku.

Prihlasovanie cez elektronický formulár do 5.4.2022 na: http://obkysak.info/bhd/prihlasky *Prihlášky alebo platba štartovného v deň preteku na prezentácií s prirážkou 50%.

Informácie: Ľubomír Krajňák 0905 837 036 e-mail: lubomir.krajnak@kysak.sk www.kysak.sk

Jaroslav Kollár 0905 837 844 kollar369@gmail.com

Radovan Marton 0908 563 619 radomarton@azet.sk

Ceny: Vecné ceny a finančné odmeny od 15 € do 100 € podľa kategórie a umiestnenia. Prví piati v kategóriách „M - A“ a „Ž - F“, prví traja v ostatných kategóriách. Memoriál R. Dindu budú prví traja Muži a Ženy odmenení vecnými cenami. V detských a dorasteneckých kategóriách budú odmenení prví traja.

V preteku detí sladká odmena pre každého účastníka po absolvovaní behu.

Pri prekonaní rekordu trate polmaratónu bude odovzdaná odmena 50 €.

Štartovné podmienky: Štartujú načas prihlásení pretekári. Preteká sa podľa pravidiel atletiky a za každého počasia. Pretekári štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Preteky prebiehajú na ceste III. triedy na trase Kysak – Malá Lodina a späť bez vylúčenia dopravy. Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov. Štartovné číslo musí byť umiestnené viditeľne na hrudi. Časový limit trate je 150 minút /obrátka – 70 minút /. Uzávierka trate a cieľa bude po uplynutí časového limitu.

Traťové rekordy BHD na 21,0975 km: muži - Adám Kovács, Miskolc 1:08:41 hod. r. 2013

ženy - Sofia Jaremchuk, Prokop TM 1:22:21 hod. r. 2015

 

Riaditeľ preteku: Ľubomír Krajňák