Rozpis 39. ročník

Stiahnúť v PDF
Termín
2.4.2023
Obecný úrad Kysak
GPS 48.85378354427541, 21.22081778222031
Organizátor
Obec Kysak - kysak.sk
KOB Kysak - obkysak.info
Trate
Polmaratón 21,0975 km (prevýšenie 30m) - úradne premeraná
Trasa vedie od Obecného úradu v Kysaku smer Veľká Lodina – Malá Lodina a späť
Občerstvenie na trati každých 5 km (iontový nápoj, čaj, voda), v cieli čaj, teplé jedlo, pivo alebo malinovka
KategóriaVek (v danom roku)
M - AMuži 18 - 39 rokov (rok nar. 2005 - 1984)
M - BMuži 40 - 49 roční (rok nar. 1983 - 1974)
M - CMuži 50 - 59 roční (rok nar. 1973 - 1964)
M - DMuži 60 - 69 roční (rok nar. 1963 - 1955)
M - EMuži 70 a viacroční (rok nar. 1955 a skôr)
KategóriaVek (v danom roku)
Ž - FŽeny 18 - 39 rokov (rok nar. 2005 - 1984)
Ž - GŽeny   40 - 49 ročné (rok nar. 1983 - 1974)
Ž - HŽeny   50 - 59 ročné (rok nar. 1973 - 1964)
Ž - IŽeny   60 a viacročné (rok nar. 1963 a skôr)
Pri účasti menej ako 3 pretekárov v kategórii môže usporiadateľ kategóriu zlúčiť s mladšou vekovou kategóriou
Pretekár bude vyhodnotený iba v tej jedinej kategórii, do ktorej sa prihlásil
Memoriál Rudolfa Dindu 5km
V cieli čaj, teplé jedlo, pivo alebo malinovka
KategóriaVek (v danom roku)
MRD14 roční a starší (rok narodenia 2009 a skôr)
Súťaže pre deti - od 50m do 1000m
KategóriaVek (v danom roku)Trať
D1 - Dievčatádo 4 rokov50m
CH1 - Chlapcido 4 rokov50m
D2 - Dievčatá5 - 7 rokov100m
CH2 - Chlapci5 - 7 rokov100m
D3 - Dievčatá8 - 9 rokov200m
CH3 - Chlapci8 - 9 rokov200m
D4 - Dievčatá10 - 11 rokov300m
CH4 - Chlapci10 - 11 rokov300m
KategóriaVek (v danom roku)Trať
D5 - Mladšie žiačky12 - 13 rokov500m
CH5 - Mladšie žiačky12 - 13 rokov600m
D6 - Staršie žiačky14 - 15 rokov600m
CH6 - Starší žiaci14 - 15 rokov800m
D7 - Dorastenky16 - 17 rokov800m
CH7 - Dorastenci16 - 17 rokov1000m
Časový harmonogram
13:50otvorenie preteku BHD
14:00štart BHD hlavné kategórie
14:05štart Memoriálu Rudolfa Dindu
14:10 –14:50preteky detských kategórií
15:30vyhlásenie výsledkov detských kateg. a MRD
16:45vyhlásenie výsledkov polmaratón
Štartovné
KategóriaPrihlásený cez web a platba na účetPlatba na prezentácií
účastníci polmaratónu BHD do 60 rokov14,00 €21,00 €
účastníci polmaratónu BHD nad 60 rokov10,00 €15,00 €
Memoriál R. Dindu do 60 rokov10,00 €15,00 €
Memoriál R. Dindu nad 60 rokov 8,00 €12,00 €
Platby - banka: SLSP, a. s., IBAN: SK3009000000005108299211
Prihlášky

Cez prihlasovací formulár do 28.3.2023 alebo výnimočne priamo na prezentácií v deň preteku

Prihlášky alebo platba štartovného v deň preteku na prezentácií s prirážkou 50%.
Informácie
Ľubomír Krajňák0905 837 036lubomir.krajnak@kysak.sk
Jaroslav Kollár0905 837 844kollar369@gmail.com
Radovan Marton0908 563 619radomarton@azet.sk
Ceny
Vecné ceny a finančné odmeny od 15 € do 100 € podľa kategórie a umiestnenia.
Prví piati v kategóriách „M - A“ a „Ž - F“, prví traja v ostatných kategóriách.
Memoriál R. Dindu budú prví traja Muži a Ženy odmenení vecnými cenami.
V detských a dorasteneckých kategóriách budú odmenení prví traja
V preteku detí sladká odmena pre každého účastníka po absolvovaní behu.
Pri prekonaní rekordu trate polmaratónu bude odovzdaná odmena 50 €.
Štartovné podmienky
Štartujú načas prihlásení pretekári. Preteká sa podľa pravidiel atletiky a za každého počasia. Pretekári štartujú na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť. Preteky prebiehajú na ceste III. triedy na trase Kysak – Malá Lodina a späť bez vylúčenia dopravy.
Účastníci sú povinní rešpektovať pokyny usporiadateľov.
Štartovné číslo musí byť umiestnené viditeľne na hrudi.
Časový limit trate je 150 minút /obrátka – 70 minút /.
Uzávierka trate a cieľa bude po uplynutí časového limitu.