Na základe nariadenia Ústredného krízového štábu SR vydal Úrad verejného zdravotníctva SR verejnú vyhlášku, kde podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy do 23.03.2020.

Keďže opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR môže byť predĺžené, Klub orientačného behu Kysak a Obec Kysak RUŠÍ organizáciu pretekov BEH HORNÁDSKOU DOLINOU, ktoré sa mali uskutočniť v termíne 5.4.2020 v Kysaku. Konanie pretekov v náhradnom termíne bude oznámené podľa situácie a rozhodnutia štátnych úradov. Zaplatené štartovné bude vrátené.

Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak


Dátum: 5.4.2020 Čas: 14:00
Polmaratón - 21,0975km
Memoriál R. Dindu - 5km
Súťaže pre deti - od 50m do 1000m
KategóriaVek (v danom roku)Trať
D1 - Dievčatádo 4 rokov50m
CH1 - Chlapcido 4 rokov50m
D2 - Dievčatá5 - 7 rokov100m
CH2 - Chlapci5 - 7 rokov100m
D3 - Dievčatá8 - 9 rokov200m
CH3 - Chlapci8 - 9 rokov200m
D4 - Dievčatá10 - 11 rokov300m
CH4 - Chlapci10 - 11 rokov300m
KategóriaVek (v danom roku)Trať
D5 - Mladšie žiačky12 - 13 rokov500m
CH5 - Mladšie žiačky12 - 13 rokov600m
D6 - Staršie žiačky14 - 15 rokov600m
CH6 - Starší žiaci14 - 15 rokov800m
D7 - Dorastenky16 - 17 rokov800m
CH7 - Dorastenci16 - 17 rokov1000m