Prihlášky na Mapový tréning

Reg. č. Meno E1 SI Ubytovanie Poznámka
KYS6102 Kollár Jaroslav RD 1416370 Vynašam kontroly
KYS9802 Franko Stanislav ml. A 515190 Dvojicu zatiaľ nemám
KYS6105 Krajňák Ľubomír A 207808
Späť