Prihlášky
Tipó Kupa, SRJ 22.4.2020
MSR v šprinte, SRJ 24.4.2020
TATRY ORIENTEERING 28.4.2020
Najbližšie preteky
5.4.2020 BHD 2020 Kysak
18.4. - 19.4.2020 3. - 4. kolo OR Silica
8.5. - 9.5.2020 Tipó Kupa, SRJ Maďarsko
Jaro 1.4.2020 19:39
Vzhľadom na pretrvavajúcu situáciu s COVID 19 tréningy individuálne. Ja chodím po zmene času na LČ, v utorok a štvrtok behať o 18.00 hod. od Horárne.smille 9
Vedenie KOB 30.3.2020 21:00
Majstrovstvá sveta veteránov v Košiciach nebudú v roku 2020
Máme za sebou najťažšie rozhodnutie spojené s organizáciou veteránskeho šampionátu, ktorého organizácia bola naplánovaná na termín 7.-14.augusta 2020.

Pandémia koronavírusu zasiahla do našich plánov nevídaným spôsobom. Po konzultáciách s Úradom verejného zdravotníctva Slovenska a ďalšími odborníkmi nebolo reálne ďalšie uvažovanie o organizácii v pôvodnom termíne pre tak rizikovú skupinu akou účastníci WMOC sú. V posledných dňoch prebehla intenzívna komunikácia hlavne s medzinárodnou federáciou IOF, taktiež s vedením SZOŠ, predsedom OV a samozrejme medzi členmi klubového výboru. Na základe argumentov a týchto jednaní bolo rozhodnuté o zrušení organizácie v tomto roku.
Dôležitým výstupom jednania s IOF je aj skutočnosť, že šampionát budeme organizovať v Košiciach v niektorom z nasledujúcich rokov 2021, 2022, najneskôr 2023. V ktorom, zatiaľ nie je jasné. Bola posunutá olympiáda, na ktorej nový termín všetci čakajú a ktorá môže zohrať významnú rolu aj v prípade stanovenia termínu pre WMOC u nás. Na rok 2021 už bola organizácia WMOC pridelená Japonsku a termín olympiády môže spôsobiť aj posun WMOC2021. Budeme čakať netrpezlivo na nový termín OH.
Jozef Pollák
Vedenie KOB 22.3.2020 19:35
Aj v tomto roku môžete pre Klub orientačného behu Kysak prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane darovať 2 %, resp. 3 % zo svojich zaplatených daní. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní dane“ s údajmi KOB Kysak nájdete na stránke v záložke 2%. smille 51
vedenie KOB 21.3.2020 19:38
Oznam o zrušení pretekov.
Vzhľadom na situáciu s vývinom Corona vírusu na Slovensku a v Európe, nie je reálne, aby v krátkej dobe prišlo k radikálnemu zlepšeniu zdravotných podmienok obyvateľstva, a tým aj k opätovnému povoleniu športových podujatí.
Preto predsedníctvo SZOŠ na základe odporúčania sekcie OB ruší všetky preteky OB na oblastnej aj celoštátnej úrovni, ktoré sa mali uskutočniť v mesiaci apríl 2020.
Na základe rozhodnutia krízového štábu, resp. Vlády SR, ktorá s určitosťou zaujme stanovisko k ďalšiemu riešeniu krízy s Corona vírusom, Predsedníctvo SZOŠ na základe ďalšieho odporúčania sekcie OB v priebehu apríla zaujme ďalšie stanovisko ku konaniu športových súťaží v OB na Slovensku v mesiaci máj, resp. jún 2020.
K prípadným presunom termínov zaujme sekcia OB stanovisko začiatkom apríla 2020 na základe komunikácie s dotknutými klubmi vo veci prípadného presunu termínu ich podujatí na celoštátnej úrovni na leto resp. jeseň 2020.

Milan Petrinec - člen predsedníctva SZOŠ a predseda sekcie OB
Jaro 17.3.2020 20:52
Vzhľadom na situáciu s COVID 19 tréningy individuálne. Ja chodím v utorok a štvrtok behať o 17.00 od Horárne.smille 9
Jaro 11.3.2020 13:54
Od 12.3.2020 sú ZRUŠENÉ tréningy v telocvični ZŠ z dôvodu šírenia vírusu. Ak ma niekto chuť sa isť prebehnúť vo štvrtok o 17.00 pri Horárni.smille 12
vedenie KOB 10.3.2020 20:50
KOB Kysak na základe vzniknutej situácie RUŠI členskú schôdzu klubu, ktorá sa mala konať 13.3.2020. Nový termín schôdze bude včas zverejnený.smille 65
vedenie KOB 10.3.2020 20:47
Na základe nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý vydal „Zákaz organizovania športových, kultúrnych a verejných akcií“ od 10.3.2020 do 23.3.2020, R U Š Í KOB Kysak usporiadanie 1. a 2. kola Oblastného rebríčka v OB, ktoré sa mali konať v dňoch 21. a 22.3.2020. Konanie pretekov v náhradnom termíne bude oznámené podľa situácie a rozhodnutia štátnych úradov.