Prihlášky na Mapový tréning - middle

Reg. č. Meno E1 SI Ubytovanie Poznámka
KYS6601 Franko Valér A 1966416
KYS6651 Franková Jana B 1966817
KYS9103 Sokol Tomáš A 8410784
KYS0601 Dudra Maroš A 2133074
KYS9301 Franko Dávid A 8090893
KYS7202 Hujduš Martin A 416706
KYS0802 Hujduš Mátyás C 416766
NER9651 Jesenská Daniela ml. C
KYS6105 Krajňák Ľubomír B 207808
KYS9002 Kvaka Ján A 1421902
KYS0801 Pavela Ľudovít ml. C 7207863
KYS1151 Pavelová Anna D 7530753
KYS7651 Pavelová Annamária C 7467746
KYS7252 Perátová Bibiána B 2102543
KYS9752 Perátová Bibiána ml. B 416562
KYS9553 Ugray Dominika A 8200382
KYS9006 Semančík Libor A 8017129
Späť