rozpis v PDF
Organizátor:Klub orientačného behu Kysak, Obec Kysak
Termín konania:17. november 2019 (nedeľa)
Tieto preteky venujeme spomienke na orientačného bežca Stanislava Franka, ktorý má 1.decembra výročie úmrtia. Stano Franko, okrem veľkej obľúbenosti medzi športovcami, bol aj bývalým reprezentantom Československa v orientačnom behu a vynikajúcim lyžiarskym orientačným bežcom, stal sa majstrom sveta v orientačnom behu v Litve 2001. Na jeho počesť sa konajú každoročne na základnej škole preteky v OB Memoriál Stanislava Franka.
Vekové kategórie: dorastenci, dorastenky narodení do 31.12.2001
Juniori, juniorky narodení 2000 a 1999
A – muži do 39 rokov, B – muži od 40 do 49 rokov,
C - muži od 50 do 59 rokov, D – muži 60 rokov a starší,
E – ženy do 39 rokov, F – ženy od 40 do 49 rokov,
G – ženy od 50 do 59 rokov, H – ženy 60 rokov a staršie
Prezentácia: Dňa 17.11.2019 od 11:30 –12.30 hod. kultúrny dom v Kysaku
/spodná sála-bočný vchod od požiarnej zbrojnice/.
GPS: 48.85356, 21.22052
Prihlášky: Cez prihlasovací formulár https://obkysak.info/bnh do 13.11.2019
Štartovné a platba: 7.-€ pri prihlásení cez prihlasovací formulár a platba prevodom do 13.11.2019
10.-€ pri prihlásení alebo platbe v deň preteku na prezentácií
Dorastenci, dorastenky a pretekári nad 60 rokov štartovné 4 .-€ pri prihlásení cez prihlasovací formulár a platbe prevodom do 13.11.2019 a 7.-€ pri prihlásení alebo platbe v deň preteku na prezentácií.
bankový účet KOB Kysak, banka: SLSP, a. s., IBAN: SK3009000000005108299211
Štart 00: 13:00 hod, hromadne, pri kultúrnom dome Kysak
Trať:5 km pre všetky kategórie, prevýšenie 270 m Začiatok 1 km po asfalte, potom po lesnej ceste v teréne, trať bude vyznačená červeno-bielymi stuhami, na križovatkách budú usmerňovať usporiadatelia. Štartovné číslo musí mať pretekár umiestnené viditeľne na hrudi! Cieľ bude za kopcom Sačín, odtiaľ sa pretekári presunú po modrých stužkách / cca 2 km/ cez občerstvenie na Horárni späť do kultúrneho domu.
Vyhlásenie výsledkov: predpoklad o 15:00 hod
Ceny: Prví traja v každej kategórii obdržia vecné ceny.
Víťazi kategórií A, B, C, D, E, F, G, Juniori a Juniorky aj finančnú odmenu.
Občerstvenie: Po dobehnutí do cieľa čaj a teplé jedlo.
Šatne: Šatne a WC budú v priestoroch kultúrneho domu.
Informácie: obkysak@obkysak.info, www.obkysak.info/bnh
Upozornenie: Pretekári sa zúčastňujú pretekov na vlastnú zodpovednosť, za neplnoletých pretekárov zodpovedá zákonný zástupca. Chodník na kysackom Hrade je kamenistý, zvýšte opatrnosť pri behu.
VSL ma-du Davetec Auguste cryogenics AK Pavela Askozvar KOB Kysak Kusak
GDPR Každý účastník pretekov berie na vedomie, že občianske združenie Klub orientačného behu Kysak (ďalej len „KOB Kysak“) spracováva jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, klubová príslušnosť a kategória za účelom administrácie, organizácie, propagácie pretekov a zverejnenia výsledkov pretekov. Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov sú uvedené v dokumente Ochrana osobných údajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke KOB Kysak. Z pretekov budú vytvárané fotografie, ktoré môžu byť zverejnené na internetových stránkach KOB Kysak. Každý účastník pretekov prihlásením a zúčastnením sa pretekov súhlasí so zachytením jeho podoby na fotografiách za účelom zverejnenia na internetových stránkach KOB Kysak, ktoré budú slúžiť k propagácii KOB Kysak, ako spomienka na preteky a k informovaniu verejnosti o pretekoch, a s použitím týchto fotografií uvedeným spôsobom. V prípade, že účastník pretekov nesúhlasí so zachytením jeho podobizne a jej následným zverejnením, túto skutočnosť má možnosť kedykoľvek oznámiť priamo fotografovi.