Vitajte na stránkach KOB Kysak
Dnes je 20.05.2019          email: obkysak@obkysak.info
Tréningy

        T R É N I N G Y   -   T E L O C V I Č Ň A   ZŠ


 utorok: od: 17.00 .....................do: 17.30 hod.  bežecký tréning (ulice obce Kysak)
     od: 17.30..................... do:19.00 hod.  tréning v telocvični 
 
 štvrtok:od: 17.00 .....................do: 17.30 hod.  bežecký tréning (ulice obce Kysak)
     od: 17.30..................... do:19.00 hod.  tréning v telocvični 

	Leto

Deň

Miesto

čas

Typ tréningu
Utorok od 1.4. podľa rozpisu tréningov ATU KE Miesto a čas tréningu najdete TU.Odchod od KD v Kysaku o 16.30 hod. mapový tréning
Štvrtok Mapový alebo kondičný tréning v Kysaku Zraz pri telocvični o
 17.00 hod - apríl
17.30 hod - máj
18.00 hod - jún
Nedeľa Horáreň 10:30 kondičný tréningTréningy, ktoré usporadúva klub ATU Košice:

-------------- Tréningy ATU Košice--------------