Prihlášky na MSR LOB stredná, MSR LOB štafety

Reg. č. Meno E1 E2 SI Ubytovanie Poznámka
KYS9451 Sokolová Ľudmila W21- M19- 8076043 + Tomáš
KYS7201 Dudra Milan M45- M45- 8019945 áno
KYS0601 Dudra Maroš M-17 M-18 2133074 áno
KYS6601 Franko Valér M21- M21- 1966416 ano
KYS9301 Franko Dávid M21- M21- 8090893 ano
KYS7101 Porubčan Igor M45-E M105- 2106750 ano M90- +Drak
KYS0501 Porubčan Tomáš M-17E M-18E 307291 ano
KYS6651 Franková Jana M105-E 1966817 ano M110 + Jaro
KYS6102 Kollár Jaroslav M55-E M105-E 1416370 ano M110 + Janka
KYS7501 Pavela Ľudovít M45- M105- 8004354 M110
KYS0801 Pavela Ľudovít ml. M-14 M-18 7207863
KYS1151 Pavelová Anna W-14 7530753
KYS7651 Pavelová Annamária W45- M105- 7467746 M110
KYS0651 Pavelová Júlia W-17 M-18 7207860
Späť